Home / Rượu quê / Đây không phải là rượu kim sơn tại hà nội.

Đây không phải là rượu kim sơn tại hà nội.

mua ruou trắng ở HN - ruou que ngan chau - ruou que ngonĐây không phải là rượu kim sơn tại hà nội.

Chúng tôi nấu rượu Ngãi Cầu, Chúng tôi không có rượu kim sơn tại hà nội.

Nếu ai muốn mua rượu kim sơn tại hà nội thì tôi không biết.

Tôi chỉ bán rượu nhà mình nấu chứ không phải người buôn rượu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
%d bloggers like this: